Wijk wethouder         D.H.  (Detlev) Cziesso
Wijk agent                 Cengiz Kara 0900-8844,  tijdelijk:   AnneJan Zeilstra,   anne.jan.zeilstra@politie.nl;
Buurtcoördinator       Aart de Graaf ,   a.degraaf@stimenz.nl ,   06 13384057
Contact ” ‘tVeldhûûs”   Magistratenveld 613 ,     Ellen Soorsma,  ellensoorsma@onshuisapeldoorn.nl

Links naar:
BOV de Maten, Kooikersplaats

Wijkcentrum De Stolp, Violierenplein

Wijkraad Zuidoost de Maten

Apeldoornse binnenstad

Wijkkrant De Maten